Wizualizacja nowoprojektowanego obiektu handlowego SDH "ATLAS"

pomiedzy ulica Morska i Kochanowskiego. Planowane rozpoczecie budowy 2011r.
Nasze adresy e-mail: sekretariat@spolem.siedlce.pl, spolem@spolem.siedlce.pl